� 
 

Gửi ý kiến hoặc báo cáo vấn đề kỹ thuật cho chúng tôi

 
Bongdalu muốn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho tất cả người dùng. Vui lòng sử dụng mẫu dưới đây để chia sẻ ý kiến của bạn về trang web, các tính năng của trang web và bất kỳ vấn đề nào bạn muốn cải thiện. Tóm lại, đó có thể là gợi ý tích cực hoặc tiêu cực cũng như báo cáo bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào bạn gặp phải trên trang web của chúng tôi.
 

Ghi chú: Chúng tôi nhận được nhiều phản hồi quá nên không thể trả lời tất cả các ý kiến và câu hỏi. Tuy nhiên, hãy yên tâm vì chúng tôi sẽ đọc tất cả email mà chúng tôi nhận được và đánh giá cao ý kiến của người dùng. Nếu cần thêm thông tin về ý kiến của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

 
Tên của bạn:
*Email của bạn:
Vui lòng nhập địa chỉ email chính xác vì nếu cần thiết, nhóm Bongdalu sẽ liên hệ với bạn để nhận thông tin bổ sung.
Liên kết đến trang web:

Tải lên Ảnh chụp (giới hạn 1M):  

 

*Ý kiến, câu hỏi, đề xuất hoặc chi tiết vấn đề của bạn:

 

  (*Câu hỏi bắt buộc)


Chào mừng bạn tham gia vào nhóm Facebook của chúng tôi, bạn có thể chia sẻ bất kỳ ý kiến hoặc đề xuất nào với chúng tôi.